Menu
Katarzyna Burzyńska

Katarzyna Burzyńska - mgr sztuki, oligofrenopedagog, arteterapeuta, instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała.

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale malarstwa, aneks z witrazu, Kurs Kwalifikacyjny w Zakresie Pedagogiki, Kurs Kwalifikacyjny w Zakresie Oligofrenopedagogiki, Studia podyplomowe Trening Kreatywności i Arteterapia na Uniwersytecie warszawskim, kurs NLP Practitioner, Kurs Instruktorski "Improwizacji Ruchu i symboliki ciała" - Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen.

Jest certyfikowanym arteterapeuta Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros", prowadziła warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i dorosłych a także treningi kreatywności oraz arteterapię indywidualną i grupową.

Ukończyła szereg szkoleń:

Podążać za dzieckiem - teoria L.Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagajacych wszechstronny rozwój dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej w kontekście złożonych problemów rozwojowych.

Porozumienie bez przemocy w komunikacji zespołowej.

Diagnoza umiejetności funkcjonalnych i konstruowanie IPET dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością.

Od tańca do zdrowia - zastosowanie choreoterapii w pracy terapeuty. I i II stopień