Menu
Klub Malucha

Jeśli chcesz, by Twoje Dziecko:

 • oswoiło się z grupą i nawiązało pozytywne relacje z rówieśnikami

 • nabyło nowych umiejętności

 • odkryło i rozwijało swój potencjał

 • w ciekawy sposób spędzało czas

 • rozwijało swoje talenty

to miejsce jest stworzone dla Was.

 

Zajęcia w ramach Klubu Malucha "Kłębuszek":

 • 7.00 - 9.00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, obserwacja prowadzona przez nauczyciela, nauka czytania dla małych dzieci metodą G. Domana – grupy połączone

 • 9.00 - 9.30 - śniadanie

 • 9.30 - 9.45 - czynności porządkowe, mycie zębów

 • 9.45 - 10.00 - Poranny Krąg, słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki innych kultur

 • 10.00 - 10.20 - Metoda Dobrego Startu (poniedziałek), zajęcia według bloków tematycznych, praca z podręcznikiem, nauka czytania dla małych dzieci metodą G. Domana (wtorek-piątek)

 • 10.20 - 10.35 - język angielski (poniedziałek), Klucz do uczenia się (wtorek-piątek)

 • 10.35 - 11.45 - pobyt na świeżym powietrzu
 • 11.45 - 12.15 - obiad
 • 12.15 -14.15 - czytanie bajek, leżakowanie

 • 14.15 - 14.45 - podwieczorek

 • 14.45 - 17.00 - zabawy dowolne, obserwacja prowadzona przez nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu – grupy połączone

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TABLICY INTERAKTYWNEJ!
 

*WTOREK I ŚRODA – 13.30 - 15.30 - zajęcia z logopedą

*PIATĘK – 13.00 - 15.00 - zajęcia taneczno-rytmiczne oraz zajęcia plastyczne „Mały artysta”

 

METODA GLENNA DOMANA

Zaczynamy od eksponowania i czytania pięciu słów 3 razy dziennie. Są to słowa z najbliższego otoczenia dziecka: mama, tata, siostra, brat, imię dziecka. Pięć słów tworzy jeden zestaw. Po tygodniu zamieniamy jedno słowo na nowe i kontynuujemy eksponowanie i czytanie pięciu słów 3 razy dziennie.

 

PORANNY KRĄG

Zajęcia których celem jest pobudzanie wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli takich, jak: żywioły, barwy, zapachy, smaki, wrażenia dotykowe i termiczne. Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nawiązanie do kręgu.
 

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

Program wychowania przedszkolnego oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa zwanego„Mozartem rosyjskiej psychologii”- Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i w dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze i komunikatywne.

 

METODA DOBREGO STARTU

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.