Menu
Zajęcia indywidualne
-wspomaganie rozwoju dziecka
-zajęcia logopedyczne
-diagnoza i terapia w zakresie integracji sensorycznej